Vítáme vás

Česká společnost dětské oftalmologie a strabologie

      pořádá ve spolupráci se
 

Slovenskou oftalmologickou spoľočnosťou
Českou společností ortoptistek
Asociací zrakových terapeutů, o.s.

      pod garancí

Výboru České oftalmologické společnosti ČLS JEP
      a
při příležitosti 60 let strabochirurgie v Litomyšli

 

V. TRENDY V DĚTSKÉ OFTALMOLOGII A STRABOLOGII


Kongresové centrum YMCA , Litomyšl
21. - 22. října 2016

Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů a je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání dle Vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. a bude ohodnocena kredity pro nelékařské zdravotnické pracovníky a zrakové terapeuty.


Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.