Vítáme vás

Pořadatelé

Česká hematologická společnost ČLS JEP   
Spolek pro trombózu a hemostázu 
Oddělení transfúzní a hematologické, Kroměřížská nemocnice a.s.
Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Brno 


Kongres se koná pod záštitou

MUDr. Lenky Mergenthalové, MBA - předsedkyně představenstva Kroměřížské nemocnice a.s.
 


Jarní hematologické sympozium regionu jižní Morava a Vysočina

1. - 2. dubna 2016

Dům kultury, Kroměříž


Důležitá data    
přihláška k pasivní účasti     
 
platba do 15. března 2016 - zvýhodněná cena
platba od 16. března 2016 - navýšená cena

 

Tematické zaměření:

- mezioborová spolupráce v rámci poruch krevního srážení
- snížení počtu bílých krvinek rovněž v mezioborové spolupráci
- kazuistiky


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání dle Vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. a je ohodnocena kredity pro KVVOPZ a nelékařské zdravotnické pracovníky.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.