Vítáme Vás

IX. KONGRES ČESKÉ GLAUKOMOVÉ SPOLEČNOSTI

        s mezinárodní účastí

7. - 9. dubna 2016

NH Olomouc Congress
 


Témata
  • Nové trendy a technologie v diagnostice a léčbě glaukomu
  • Konzervativní, chirurgická a laserová léčba glaukomu
  • Farmakoekonomické aspekty léčby glaukomu
  • Alternativní metody v léčbě glaukomu
  • Refrakční chirurgie a glaukom
  • Glaukom s otevřeným úhlem, glaukom s uzavřeným úhlem, sekundární glaukomy
  • Kazuistiky, varia

Důležitá data
přihláška k aktivní účasti     posunuto do 7. února 2016
abstrakt                              posunuto do 7. února 2016
Abstrakt musí být vložen při přihlašování aktivní účasti - bez něj není možné aktivní účast přihlásit.
 
přihláška k pasivní účasti     platba do 5. března 2016 - zvýhodněná cena  
  platba do 4. dubna 2016 - navýšená cena
  platba od 5. dubna 2016 - nejvyšší cena

Kongres České glaukomové společnosti je garantován Českou oftalmologickou společností ČLS JEP.
Je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů a je pořádán dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.
Bude ohodnocen kredity pro lékaře.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.