Vítáme vás

Diabetologické centrum IK KNTB, a.s. ve Zlíně,

pod záštitou

České diabetologické společnosti, Diabetické asociace ČR,
Okresního sdružení ČLK Zlín a Spolku lékařů ČLS JEP

pořádají

DIABETOLOGICKÝ DEN

„ Pokroky v diagnostice a terapii diabetes mellitus“

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity.

Akce je veřejnosti nepřístupná s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.