Vítáme vás

Pořadatelé

Dětská klinika LF Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Záštitu převzali

Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Univerzita Karlova v Praze, LF v Hradci Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Česká asociace sester v Hradci Králové
Somatopedická společnost, o. s.
Děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Záštita děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové - prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.


Motto

Jen kvalitní péče o děti a dorost je bezpečnou investicí pro generace následující.


Důležitá data
přihláška k aktivní účasti  - pouze sesterská sekce       do 25. září 2015
abstrakt zašlete  nejpozději do 25. září 2015 zaslat na e-mail:  produkce@bpp.cz
   
přihláška k pasivní účasti            platba do 20. října 2015 - zvýhodněná cena
  platba do 17. listopadu 2015 - navýšená cena
  platba od 18. listopadu a na místě - nejvyšší cena

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a dle Vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.
Akce bude ohodnocena kredity pro lékaře a NZP.

Akce je veřejnosti nepřístupná s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.