Vítáme vás

Česká pediatrická společnost ČLS JEP
 
pořádá
 

pod záštitou hejtmana Zlínského kraje - MVDr. Stanislava Mišáka

 

11. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí  

18. - 20. září 2014


Důležitá data
 
Přihlásit aktivní účast formou posteru můžete až do 15. srpna 2014.
 
Přihláška k aktivní účasti do 31. 5. 2014         sesterská sekce otevřena do 15. 7. 2014  
Abstrakt do 31. 5. 2014  
Přihláška k pasivní účasti platba posunuta do 15. 9. 2014 - zvýhodněná cena  
  platba od 16. 9. a na místě - nejvyšší cena  

 

Abstrakt zašlete nejpozději do 31. 5. 2014 na e-mail: produkce@bpp.cz


Kongres je garantován Českou pediatrickou společností ČLS JEP.

Je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů a je pořádán dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.
Bude ohodnocen kredity pro lékaře.
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání dle Vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. a bude ohodnocena kredity pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Akce je veřejně nepřístupná s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.