Vítáme vás

Pořadatelé

Česká hematologická společnost ČLS JEP   
Spolek pro trombózu a hemostázu 
Hematologicko–transfuzní oddělení, KNTB Zlín, a. s.
Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Brno 


Jarní hematologické sympozium regionu jižní Morava a Vysočina

10. - 11. dubna 2015

Hotel Baltaci Atrium Zlín


Důležitá data    
přihláška k pasivní účasti
 
platba do 20. března 2015 - zvýhodněná cena
platba od 21. března 2015 - navýšená cena

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání dle Vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. a je ohodnocena kredity pro KVVOPZ a nelékařské zdravotnické pracovníky.

Akce je veřejnosti nepřístupná s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.