Vítáme vás

Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie ČLS JEP
ve spolupráci s Oční klinikou FNKV Praha
a Lionským mezinárodním vzdělávacím centrem (LECOP)

Vás zvou na

7. ROHOVKOVÝ DEN

12. prosince 2014
City Tower, Praha


Témata

1. Chemické poranění předního segmentu oka
2. Duel: CXL při progresi nebo bez ní
3. Výzkum v oblasti rohovky
4. Nejlepší přednášky z ČSRKCH
5. Varia - kazuistiky


Důležitá data
přihláška k aktivní účasti do 15. listopadu 2014
přihláška k pasivní účasti platba do 20. listopadu 2014 - zvýhodněná cena
  platba do 9. prosince 2014 - navýšená cena
  platba od 10. prosince 2014 - nejvyšší cena

Registrační poplatek
typ platba do 20. 11. platba do 9. 12. platba od 10. 12. na místě
člen ČSRKCH 600,- 700,- 900,-
nečlen ČSRKCH 800,- 900,- 1.100,-

 


Registrace
City Tower 08.00 - 14.00 hod.

Akce je veřejně nepřístupná s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.