Vítáme Vás

pořadatel
Produkce BPP s.r.o.
 
ve spolupráci s
Diabetologickým centrem ve Zlíně, Krajská nemocnice T. Bati, a.s.,
 

pod záštitou

České diabetologické společnosti ČLS JEP a Diabetické asociace ČRpořádají
 

DIABETOLOGICKÝ DEN 2021

Pokroky v diagnostice a terapii diabetes mellitus 2021
In memoriam prof. MUDr. Jaroslava Rybky, DrSc.


24. 11. 2021 - Kongresové centrum - Malý sál, Zlín


Témata

Patofyziologie diabetu, novinky v léčbě diabetu perorálními antidiabetiky, inzulinem, GLP-1 agonisty, kombinační terapie diabetu, nefarmakologická léčba diabetu, noviny v léčbě obezity a dyslipidemie, komplikace diabetu a možnosti jejich řešení, selfmonitoring, monitorování glykemií, komplexní přístup v léčbě diabetu 1. a 2. typu. 

Přednášející

Aktivní účast přislíbili nejvýznamnější odborníci v diabetologii a vnitřním lékařství v ČR


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity.
Akce je veřejnosti nepřístupná s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.