Vítáme Vás

Produkce BPP s.r.o.pořádá

 

XXVII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny

7. - 9. října 2021

DK Elektra, Luhačovice

 

Odborná garance

Ústav mikrobiologie LF UP v Olomouci

 


Kongres je určen lékařské odborné veřejnosti a vysokoškolsky vzdělaným pracovníkům pracujících ve zdravotnictví.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocen kredity pro lékaře.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.