Vítáme Vás

pořadatel

Produkce BPP s.r.o.

odbornou garanci zajišťuje

Oční klinika LF UP v Olomouci
České oftalmologické společnosti ČLS JEP

 

22.

Vejdovského olomoucký vědecký den

  hybridní on-line

 


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena 6 kredity pro lékaře.
Přidělené kredity budou lékařům automaticky připsány do jejich osobního účtu celoživotního vzdělávání ČLK.
Certifikát ve formátu PDF obdrží každý účastník po konání akce e-mailem.