Vítáme Vás

 Pořadatel
 

Produkce BPP s.r.o.

 

 
 Odborná garance


Oddělení hematologie a transfúziologie, Nemocnice Pelhřimov p.o.
MUDr. Petr Kessler


Oddělení klinické hematologie FN Brno
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

 

 
 Záštita
 Česká hematologická společnost ČLS JEP
 Česká společnost pro trombózu a hemostázu

 

 


Jarní hematologické sympozium regionu jižní Morava a Vysočina

 

15. 10. 2021, Hotel Gustav Mahler, JIHLAVA
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.