Vítáme vás

Pořadatelé

Dětská klinika LF Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Záštitu převzali

Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Univerzita Karlova v Praze, LF v Hradci Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
Česká asociace sester v Hradci Králové
Somatopedická společnost, o. s.


Motto
Kazuistika může udivit, rozesmát i vyděsit. Vždy však je poučením pro případy příští.
 
Témata
  • nefrologie, intoxikace
  • radiologické případy
  • očkování, infekce
  • sociální pediatrie
  • gastroenterologie
  • neonatologie
  • zajímavé případy z praxe primářů
  • varia

Důležitá data
přihláška k aktivní účasti          posunuto do 7. října 2014
abstrakt zašlete  nejpozději do 7. října 2014 zaslat na e-mail:  produkce@bpp.cz
   
přihláška k pasivní účasti            platba do 17. října 2014 - zvýhodněná cena
  platba do 18. listopadu 2014 - navýšená cena
  platba od 19. listopadu a na místě - nejvyšší cena

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a dle Vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.
Akce bude ohodnocena kredity pro lékaře a NZP.

Akce je veřejnosti nepřístupná s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.