Vítáme Vás

18.

MEZINÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI
REFRAKČNÍ A KATARAKTOVÉ CHIRURGIE

 
22. - 23. května 2020
 
NH Collection Olomouc Congress

 

 


Kongres je garantován Českou oftalmologickou společností ČLS JEP.Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Změnou zákona 96/2004 Sb. vstupuje v platnost od 1.9.2017 zrušení dokladování celoživotního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.