AKTUÁLNÍ INFORMACE

Jarním hematologickém sympoziu 2. 10. 2020 v Jihlavě je zrušeno.


Vážení účastníci,


vzhledem k současnému vývoji epidemické situace a k očekávanému zavedení vládních protiepidemických opatření se organizační výbor rozhodl, zejména i s ohledem na ochranu zdraví lékařské veřejnosti, zrušit Jarní hematologické sympozium, které se mělo konat 2. 10. 2020 v Jihlavě.

Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že nám zachováte přízeň i v roce 2021.


Veškeré platby přijaté od registrovaných účastníků budou navráceny zpět na jejich bankovní účet na základě dobropisu.


 

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.      
Oddělení klinické hematologie FN Brno

MUDr. Petr Kessler
Oddělení hematologie a transfúziologie, Nemocnice Pelhřimov p.o.