Vítáme vás

Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP

pořádá ve spolupráci s

Centrem klinické gerontologie KNTB, a. s. Zlín, Krajským edukačním centrem POUZP a OS ČLK Zlín


pod záštitou

hejtmana Zlínského kraje - MVDr. Stanislava Mišáka a primátora města Zlína - MUDr. Miroslava Adámka

 

XIX. ZLÍNSKÝ GERIATRICKÝ DEN

5. září 2014

Academia centrum Univerzity T. Bati ve Zlíně


Důležitá data
 
Přihláška k pasivní účasti platba do 5. 8. 2014 - zvýhodněná cena
  platba do 3. 9. 2014 - navýšená cena
  platba od 4. 9. a na místě - nejvyšší cena

Akce je porádána dle Stavovského predpisu c. 16 CLK a dle vyhlášky MZ CR c. 4/2010 Sb. Bude ohodnocena kredity pro lékare a sestry.

Akce je veřejně nepřístupná s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.