Vítáme VásČeská pediatrická společnost ČLS JEP


pořádá ve spolupráci
 
s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP a se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost ČR
 
 
 

XV. Pediatrický kongres
s mezinárodní účastí

24. - 26. září 2020

Kongresové centrum ALDIS | HRADEC KRÁLOVÉ

 

 


Kongres je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů, je pořádán dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocen kredity pro lékaře.
Kongres je zapsán v Registru vzdělávání SPLDD a bude ohodnocen kredity pro lékaře.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.