Vítáme Vás

pořadatel

Produkce BPP s.r.o.
 

odbornou garanci zajišťuje

Dětské oddělení KNTB, a.s. Zlín
ZR SPLDD ČR


 

XVIII. ODBORNÉ PEDIATRICKÉ SYMPOZIUM ZLÍNSKÉHO KRAJE

30. listopadu 2019
Dům kultury ELEKTRA
 


Odborná garance

prim. MUDr. Lucie Procházková - DO KNTB, a.s. Zlín
MUDr. Ilona Hülleová - ZR SPLDD ČR


Témata
  • neonatologie
  • nutrice
  • dětské traumatologie
  • podávání vitaminu D
  • očkování - vakcinologie
  • ATB terapie

Důležitá data
přihláška k pasivní účasti       platba do 11. listopadu 2019 - zvýhodněná cena
  platba do 26. listopadu 2019 - navýšená cena
  platba od 27. listopadu 2019 a na místě - nejvyšší cena


Registrace od 8.00 hod. v DK Elektra.


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Změnou zákona 96/2004 Sb. vstupuje v platnost od 1.9.2017 zrušení dokladování celoživotního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky.
Účastníci obdrží Potvrzení o účasti na této akci.

Akce je veřejně nepřístupná s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.