Vítáme vás

Oddělení lékařské mikrobiologie, KNTB, a.s. Zlín
Ústav mikrobiologie LF UP a FN Olomouc
Spolek lékařů ČLS JEP Zlín

pod záštitou

Ing. Pavla Calábka - ředitele KNTB, a.s. Zlín

pořádají

XXII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny


Důležitá data
přihláška k aktivní účasti          do 31. srpna 2014
abstrakt zašlete  nejpozději do 31. srpna 2014 na e-mail:  produkce@bpp.cz
   
přihláška k pasivní účasti            platba do 5. září 2014 - zvýhodněná cena
  platba do 30. září 2014 - navýšená cena
  platba od 1. října a na místě - nejvyšší cena

Kongres je určen lékařské odborné veřejnosti a vysokoškolsky vzdělaným pracovníkům pracujících ve zdravotnictví.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a dle Vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.
Bude ohodnocena kredity pro lékaře a pro vysokoškolsky vzdělané odborné pracovníky ve zdravotnictví.

Kongres je veřejně nepřístupný s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.