Vítáme Vás

Pořadatel
 

Produkce BPP s.r.o.

s odbornou garancí

Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

 

Kazuistiky Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

DEN KAZUISTIK 2019

1. listopadu 2019

Kongresové centrum České národní banky Praha

Senovážné náměstí 30, Praha 1
 

Kongres se pořádá dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocen kredity pro lékaře.
Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.