Vítáme Vás

23. pracovní setkání "Antibiotická politika" Soláň 2019 je určena vedoucím pracovníkům ATB center.

Akce je neveřejná a je určena pouze pro zvané účastníky.