Vítáme Vás

pořadatel

Česká lékařská společnost ČLS JEP

odbornou garanci zajišťují

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP

společenskou záštitu kongresu poskytli

rektor Univerzity Palackého v Olomouci
děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

 

KONGRES

KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE, INFEKČNÍCH NEMOCÍ A EPIDEMIOLOGIE

VII. ročník
 

14. - 16. 11. 2019

Hotel Flora, Olomouc


Z důvodů naplnění kapacity sálu jsou přihlášky na kongres KMINE uzavřeny.

Účastník kongresu KMINE má v registračním poplatku zahrnutou možnost účastnit se Antibiotického dne - sobota 16. 11., Malá posluchárna Teoretických ústavů LF UP v Olomouci.
 

Přihláška na Antibiotický den 16. 11. 2019 v provozu

Účastník pouze Antibiotického dne nemá přístup na kongres KMINE.


Kongres se pořádá dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocen kredity pro lékaře.

 

 

 

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.