Vítáme vás

Česká společnost dětské oftalmologie a strabologie a Slovenská oftalmologická spoľočnosť
Česká společnost ortoptistek
Centrum dětské oftalmologie BINOCULAR s.r.o. Litomyšl

pořádají

pod garancí Výboru České oftalmologické společnosti ČLS JEP
při příležitosti 40 let ortoptiky v Litomyšli


IV. TRENDY V DĚTSKÉ OFTALMOLOGII A STRABOLOGII


Evropské školící centrum YMCA , Litomyšl
26. - 27. září 2014

Hlavní téma
  • vzácné formy strabismů
Vedlejší témata
  • strabologie
  • klinická rehabilitace binokulárního vidění (ortoptika-pleoptika)
  • pedooftalmologie (především dětská katarakta, glaukom, onkologie)
  • neurooftalmologie
  • refrakce dětského věku
  • zraková terapie a stimulace zraku
  • low-vision

Důležitá data
přihláška k aktivní účasti do 10. července 2014
transakta zašlete nejpozději do 15. srpna 2014 na e-mail: produkce@bpp.cz
   
přihláška k pasivní účasti platba do 15. srpna 2014 - zvýhodněná cena
  platba do 23. září 2014 - navýšená cena
  platba od 24. září a na místě - nejvyšší cena

Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů a je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání dle Vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. a bude ohodnocena kredity pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Akce je veřejně nepřístupná s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.