Vítáme Vás

Pořadatel

Hematologicko-transfuzní oddělení, Nemocnice Břeclav p.o.
MUDr. Renata Kelnarová

Odborná garance

Oddělení klinické hematologie FN Brno
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Záštita

Česká hematologická společnost ČLS JEP
Česká společnost pro trombózu a hemostázu

 


Jarní hematologické sympozium regionu jižní Morava a Vysočina

 

5. dubna 2019, Hotel Amande, HUSTOPEČE

 


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Změnou zákona 96/2004 Sb. vstupuje v platnost od 1.9.2017 zrušení dokladování celoživotního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky.
Bude vystaveno pouze Potvrzení o účasti bez kreditů.


Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.