Vítáme Vás

pořadatel
Česká lékařská společnost ČLS JEP
 
odbornou garanci zajišťují
Pracovní skupina dětské hematologie České hematologické společnosti ČLS JEP
Pracovní skupina dětské hematologie České pediatrické společnosti ČLS JEP
Pediatricko-onkologická sekce České onkologické společnosti ČLS JEP
Sekcie detskej hematológie a onkológie Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS
 
společenskou záštitu konferenci poskytli
Oddělení dětské hematoonkologie Dětské kliniky FN Hradec Králové
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Česká hematologická společnost ČLS JEP
Ředitel FN Hradec Králové - prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.
Děkan LF UK v Hradci Králové - prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.
 
 

XXIX.

 

Konference dětských hematologů a onkologů
České a Slovenské republiky

 
1. - 3. listopadu 2019

Nové Adalbertinum, HRADEC KRÁLOVÉ


Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů a je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Bude ohodnocena kredity pro lékaře.

 


Změnou zákona 96/2004 Sb. vstupuje v platnost od 1.9.2017 zrušení dokladování celoživotního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky.
Bude vystaveno pouze Potvrzení o účasti bez kreditů.

Akce je veřejně nepřístupná s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.