Vítáme vás

Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR - sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP
Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP
Sekcia detskej onkológie a hematológie Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS
 
pod záštitou
prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D. - děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

prof. Mgr. Jaroslava Millera, M.A., Ph.D. - rektora Univerzity Palackého v Olomouci
doc. MUDr. Romana Havlíka, Ph.D. - ředitele Fakultní nemocnice v Olomouci
JUDr. Martina Majora, MBA - primátora města Olomouce

pořádá

XXIV. Konferenci dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky


Témata konference
  • Leukémie
  • Anémie
  • Trombocytopenie, poruchy koagulace
  • Pozdní následky onkologické léčby
  • Novinky v léčbě onkologických onemocnění v dětském věku
  • Varia

Registrace

10. 10. 2014    Hotel Flora    10.00 - 18.00 hod.
11. 10. 2014    Hotel Flora    07.30 - 18.00 hod.
12. 10. 2014    Hotel Flora    08.00 - 11.00 hod.


Důležitá data
přihláška k aktivní účasti          do 29. července 2014
abstrakt zašlete  prodlouženo do 29. července 2014 na e-mail:  produkce@bpp.cz
   
přihláška k pasivní účasti            platba do 31. července 2014 - zvýhodněná cena
  platba do 7. října 2014 - navýšená cena
  platba od 8. října a na místě - nejvyšší cena

 


Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů a je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání dle Vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. a bude ohodnocena kredity pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Akce je veřejně nepřístupná s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.