Vítáme Vás

Pracovní skupina dětské nefrologie České pediatrické společnosti J. E. Purkyně a Produkce BPP, s.r.o.
 
pořádají

39. PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ NEFROLOGIE
39th Annual Meeting of the Czech Working Group for Pediatric Nephrology

 
25. – 26. května 2018
Kroměříž
 
 

Akce je garantována Českou pediatrickou společností ČLS JEP.


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.

 

Změnou zákona 96/2004 Sb. vstupuje v platnost od 1.9.2017 zrušení dokladování celoživotního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.