Vítáme Vás

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 


Akce bude organizována dle aktuálního nařízení vlády ČR s ohledem na maximální míru ochrany zdraví všech zúčastněných.

 

Od 1. září jsou roušky povinné na vnitřní hromadné akci nad 100 osob.
Naše konference toto číslo nepřesáhne.

Přesto Vám doporučujeme přinést si vlastní ochranné prostředky a ve svém zájmu je používat.

Obecná doporučení:

  • omezit tělesný kontakt (objetí, podávání rukou)
  • dodržovat bezpečný odstup od ostatních účastníků a personálu
  • při vstupu do místa konání akce použít dezinfekci
  • dbát na zvýšenou hygienu

V případě, že budete mít před konáním akce respirační problémy, teplotu nebo se zkrátka nebudete cítit „ve své kůži“, prosíme nejezděte! Kontaktujte nás písemně na produkce@bpp.cz a my Vám navrátíme veškeré Vaše platby v plné výši.

Realizace a hladký průběh akce vyžaduje pozornost, zodpovědnost a ohleduplnost každého z nás.


 
Pracovní skupina dětské nefrologie České pediatrické společnosti ČLS JEP a Produkce BPP s.r.o.
 
pořádají

41. PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ NEFROLOGIE
41st Meeting of the Czech Working Group for Pediatric Nephrology

1. česko-slovenská konference dětských nefrologů
1st Czech-Slovak pediatric nephrology congress

 

4. – 5. září 2020

Hotel Harmonie I.

LUHAČOVICE
 

 


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Změnou zákona 96/2004 Sb. vstupuje v platnost od 1.9.2017 zrušení dokladování celoživotního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky.
Bude vystaveno pouze Potvrzení o účasti bez kreditů.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.