Vítáme Vás

Česká glaukomová společnost
 
pořádá
 

XI.
 

KONGRES ČESKÉ GLAUKOMOVÉ SPOLEČNOSTI
s mezinárodní účastí

 
16. - 18. dubna 2020
  NH Collection Olomouc Congress

 

 

 


Kongres je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů, je pořádán dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocen kredity pro lékaře.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.