Vítáme Vás

Centrum klinické gerontologie KNTB, a. s. Zlín

pořádá s odbornou garancí

České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP,
OS ČLK Zlín


pod záštitou 

hejtmana Zlínského kraje - Jiřího Čunka
primátora města Zlína - Ing. et Ing. Jiřího Korce

 

XXIV. ZLÍNSKÝ GERIATRICKÝ DEN


5. září 2019
 

Vzdělávací komplex UTB
Fakulta humanitních studií
Štefánikova 5670, Zlín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.